02.10.2015

Prośba
 Julia Hartwig

 Anja Bührer
Daj odpoczynek naszym zawiściom
 naszej pogardzie pretensjom że nie dość wyniósł nas los
 daj nam widzenie czyste niepodejrzliwe
 przypomnij słodycz dzieciństwa żyjącego przygodą dnia
 ulżyj winom których nie śmiemy wypowiedzieć głośno
 spraw aby to co nas przekracza nie upokorzało nas
 lecz budziło wdzięczność i zachwyt
 wynagródź tych którzy dali nam radość
 i oczyszczający ból swoją sztuką
 Spraw byśmy oglądać mogli
 jak Federico Fellini wjeźdża do otwartego nieba
 przy gromkich oklaskach tłumu

z tomiku "Nie ma odpowiedzi
Jacek Kaczmarski

Konfesjonał


- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Formuły tej nauczył mnie przyjaciel
Myślałem o spowiedzi w formie listu,
Lecz słowa napisane brzmią inaczej.
Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga,
Ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni.
Nie wierząc w Boga - obraziłem Boga
Grzechami następującymi:

Za prawo me uznałem to, że żyję. 
Za własną potem wziąłem to zasługę 
I, co nie moje, miałem za niczyje, 
Więc brałem, nigdy się nie licząc z długiem. 
Uznałem, że mam prawo sądzić ludzi
Dlatego tylko, że mam tę możliwość.
Poznawszy sposób, jak sumienia budzić
Zbierałem obudzonych sumień żniwo.

Bogactwo zła, którego byłem świadom 
Było mi w życiu tylko za ostrogę. 
Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą. 
Gdy cierpieć, ani ginąć sam nie mogłem.
Stworzyłem świat na podobieństwo świata
Uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź,
Lecz nie wyjąłem misy z rąk Piłata
I nie uniknął swojej męki Człowiek.

Wierzyłem szczerze w wieczne prawo baśni,
Co każe sobie istnieć - dla morału,
Że życie ludzkie samo się wyjaśni
I wola ma jedynie służyć ciału.
Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie
To, co zadowoleniem było - z siebie.
I nawet teraz bardzo mi przyjemnie,
Że tak we własnych wątpliwościach grzebię.

Bo widzę, że ta spowiedź - to piosenka -
Dla siebie ją samego wykonuję
To też grzech - więcej grzechów nie pamiętam,
Ale tego jednego - nie żałuję!
 Siła
Adam Zagajewski

Sérgio Ferro

Ta siła, która tętni
w ramionach drzew
i w soku roślin
mieszka też w wierszach
lecz uspokojona

Ta siła, która się kryje
w pocałunku i w pragnieniu
tkwi także w wierszu
chociaż uciszona

Ta siła, która rośnie
w snach Napoleona
i każe mu zdobywać Rosję i śnieg
jest także w wierszach
tylko nieruchoma świat bywa smutny, bywa okrutny
bywa paskudny, bywa obłudny
perfidny, bezwstydny, fałszywy, zdradliwy
nasz niemożliwy świat
by cię nie stłamsił – jedyny sposób
to się domagać uśmiechu losu
choć stoisz w kąciku - głos podnieś do krzyku
i wołaj mniej więcej tak:

moje szczęście uśmiechnij się do mnie
stoję skromnie, lecz mam w sobie lwa
moje szczęście nie próbuj zapomnieć
błyśnij, proszę, i wyrwij mnie z tła
moje szczęście uśmiechnij się do mnie
błyśnij, proszę i zrób, co się da
nawet nie waż się o mnie zapomnieć
światło tutaj – o właśnie – to ja...

wołajcie wszyscy – wielcy i mali
starzy i młodzi, marni, wspaniali
i zimą, i latem, dopóki z tym światem
toczycie swą własną grę
stój tam - gdzie stoisz, wznieś w górę głowę
powtarzaj za mną te właśnie słowa
mężczyzno, kobieto, kuglarzu, poeto
zawołaj mniej więcej tak:

moje szczęście uśmiechnij się do mnie
stoję skromnie, lecz mam w sobie lwa
moje szczęście nie próbuj zapomnieć
błyśnij, proszę, i wyrwij mnie z tła
moje szczęście uśmiechnij się do mnie
błyśnij, proszę i zrób, co się da
nawet nie waż się o mnie zapomnieć
światło tutaj – o właśnie – to 

01.10.2015

Agnieszka Osiecka
Jeszcze

 
Fabrizia Milia
Jeszcze powietrze tobą pachnie,
jeszcze się suszą łzy na sznurze,
ptak się w gęstwinie czasem żachnie
i chmurna sowa się rozchmurzy.

Jeszcze się czasem młody kretyn
utopi w morskiej toni
i gaśnie z wolna mórz seledyn
i pusto w mojej dłoni.

Wcześnie kawiarnia nasza ziewa,
sen ją zimowy wkrótce zmorzy
i chłodny wiatr poraża drzewa
i serce

tak się czegoś trwoży.
Regina Ryżewska

Choć nas nie będzie…
Andrzej Piecha

A gwiazdy będą nadal świecić,
Chociaż nas dawno już nie będzie,
I kochać będą nasze dzieci,
A wnuki może pisać wiersze?
I księżyc będzie lampę palić,
Chociaż nie będzie nas już dawno,
Jutrzenka złota gdzieś w oddali –
Da przyszłym pokoleniom jasność.
I wiosna będzie kwiatem szaleć,
Chociaż nas dawno już nie będzie,
Lecz teraz trzeba iść wciąż dalej,
Bo lata lecą coraz prędzej.
Modlitwa
Czesław Miłosz


Pod dziewięćdziesiątkę, i jeszcze z nadzieją,
Że powiem, wypowiem, wykrztuszę.

Jeżeli nie przed ludźmi, to przed Tobą,
Który mnie karmiłeś miodem i piołunem.

Wstydzę się, bo muszę wierzyć, że prowadziłeś i chroniłeś mnie,
Jakbym miał u Ciebie szczególne zasługi.

Podobny byłem do tych z łagru, którzy dwie gałązki sosnowe
Wiązali na krzyż, i mamrotali do nich nocą na pryczy baraku.

Zanosiłem prośbę egoisty, i raczyłeś ją spełnić,
Po to, żebym zobaczył, jaka była nierozumna.

Ale kiedy z litości dla innych błagałem o cud,
Milczały, jak zawsze, i niebo, i ziemia.

Moralnie podejrzany z powodu wiary w Ciebie,
Podziwiałem niewierzących za ich prostoduszny upór.

Jakiż to ze mnie tancerz przed Majestatem,
Jeżeli religię uznałem za dobrą dla słabych, jak ja?

Najmniej normalny z klasy księdza Chomskiego,
Już wtedy wpatrywałem się w wirujący lej przeznaczenia.

Teraz pięć moich zmysłów powoli zamykasz,
I jestem stary człowiek leżący w ciemności.

Wydany temu, co mnie tak udręczyło,
Że biegłem prosto przed siebie, w układanie wierszy.

Uwolnij mnie od win, prawdziwych i urojonych.
Daj pewność, że trudziłem się na Twoją chwałę.

W godzinie mojej agonii bądź ze mną, Twoim cierpieniem,
Które nie może świata ocalić od bólu.

30.09.2015

Regina Ryżewska

Wrzesień

Popatrz! Zakwitły już wrzosowiska.
Są fioletowe, różem przetkane -
W polanach leśnych, na uroczyskach - 
Zwiastują jesień lśniącym dywanem.

W ciszy wrześniowej jabłka spadają,
I rozkrwawiły się jarzębiny,
Drzewa już złoto, purpurę mają.
Muzykę świerszczy czy słyszysz, miły?

Babiego lata nicie bieleją-
Na nich klejnoty - rosy perliste,
I mgieł zasłony płyną nad ziemią,
W sadach owoce błyszczą soczyste.

Odchodzi lato rzęsistym deszczem -
Na pożegnanie astry zostawia.
Choć młodość ludzka krótka jest, wierzcie!
Dojrzałym życiem też szczęście włada.


Jesień nadchodzi

Już się kołyszą jesienne melancholie –
Nieśmiałe i słabe w przyrodzie poczęte.
Zielone lato w szacie pięknej, dostojnej –
Z żarem słońca ginie, przez dni chłodne ścięte.
Wrzesień swą hojnością aż zmysły upaja,
Odurza zapachem owoców dojrzałych,
Kolorem jaskrawym liście drzew zapala,
Drżą ostatnie kwiaty z zimnymi rosami.
Nić mozaiki srebrnej ozdabia rośliny.
Myślę: jakaż radość cuda te podziwiać!
Niemy zachwyt w oczach i sercu. Wiesz, miły,
Że i bez bogactwa czuję się szczęśliwa.

27.09.2015

Ryszard Krynicki
Weź mnie
Rosanna Anelli

Weź mnie do swojego snu.
Niech w nim zostanę.
Niechaj w nim krążę,
póki się nie rozpłynę

pod twoimi powiekami.
Ryszard Krynicki
Silniejsze od lęku


„Czym jest poezja, która nie ocala
narodów ani ludzi?”
Czesław Miłosz

Czym jest poezja, co ocala?
Jedynie imiona, cienie
ludzi i rzeczy?

Czym więcej być może, jeżeli nie trwożnym
jak bicie śmiertelnego serca,
silniejszym od lęku przed nędzą i śmiercią
głosem

sumienia? którego narody i ludzie,
którego nieludzkie wojny i pogromy
nie potrafią zabić ni
 zniweczyć?

26.09.2015

Federico García Lorca

Miłość śpi w sercu poety


Andrzej Malinowski
Ty nie pojmujesz żaru, jakim płonę,
bo śpisz w mym sercu i cicho trwasz we śnie.
Chronię cię, płacząc, choć mnie jednocześnie
ściga głos z zimnej stali wyostrzonej.

To, co w ruch wprawia gwiazd i ciał harmonię,
pierś mą bezbronną przeszywa boleśnie,
a niecne słowa wgryzły się niewcześnie
w surowej duszy twej skrzydła wzniesione.

Poprzez ogrody grupa ludzi goni
na koniach z blasku o zielonych grzywach:
twojego ciała chcą i mej agonii.

Lecz ty, miłości, spokojnie spoczywaj.
Usłysz: krew moja w tonach skrzypiec dzwoni!
Bacz: ciągle czyha zawiść napastliwa!
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

ACH! GDZIEŻ SĄ TE ZŁOTE DNI…

Mariska Karto


Ach! Gdzież są te złote dni,
którem miał obiecane –
kiedym otwierał oczy,
gdy świat mi mówił: wstanę?

Gdzież są te złote dni,
co miały mym być udziałem?
Któż za mnie je otrzymał,
gdy ja ich nie dostałem?

Gdzież one się podziały?
W czyjeż upadły dłonie?
Mnie przeznaczone były,
kogóż się spytam o nie?

Któż za mnie był szczęśliwy?
Kto ciągnął z nich pożytek?
Bóg rzucił je na wodę,
we światła grę, na zbytek…

25.09.2015

Ryszard Mierzejewski
Jesień


chociaż nieunikniona i spodziewana
przyszła chyba zbyt szybko
zabrała ostatnie słoneczne chwile
przynosząc w zamian mgliste i chłodne
poranki i zapowiedź że dni będą ci już
uciekać coraz szybciej
trzymasz się jeszcze kurczowo myśli że
jesień też może być piękna że pokaże
ci jeszcze uśmiechniętą złotą twarz
a jej łzy nie będą wyrazem rozpaczy ale
dojrzałego szczęścia
a wiatr nie powali konarów drzew ale
jedynie poniesie przed siebie
brunatne liście szeleszczące znaki
upływającego życia

Więc patrzysz codziennie w pochmurne niebo
z nadzieją że ujrzysz jeszcze złociste promienie

swojej jesieni
Bolesław Leśmian

 Pieszczota

Andrzej Malinowski

Ten pąk róży, co dobył zaledwo pół skroni,
W uścisk liści od spodu tak czujnie ujęty!
Ten uśmiech, co się uczy i barwy i woni -
Ten czar, co tym czaruje, że nierozwinięty!

Na palcach doń się zbliżam, by kroków odgłosy
Nie spłoszyły tej ciszy, w której trwa i rośnie,
I oczy przymykając, całuję zazdrośnie
Jedwab ciepły od słońca i mokry od rosy.

A po chwili, gdy dłonią muskając twe sploty,
Opodal tego pąka w cieniu drzew cię pieszczę,
Ustom moim dorzucam ślad twojej pieszczoty
Do smugi pocałunku, nie startego jeszcze.
Nikos Chadzinikolau

Mariska Karto

Miłość

Po prostu ślad na śladzie,
imię wypowiedziane nieśmiało,
chleb krajany śpiesznie,
noc bezsennie kołująca.

Po prostu spojrzenie w spojrzenie,
czas, w którym ciała się łączą,
pieśń nowego.
Po prostu Ty...

Dla E.

Ruch twój jak liścia odwrócenie,
wiatr liści pachnie twoimi włosami.
Znam radość serca.

Ciało twoje jak płomień zrasta się z nocą.
Kocham noc.

W ziemi gorące ziarno kiełkuje,
kiełek potrafi rozjuszyć skałę.
Zwieram powieki na twoich powiekach
podwajając blask.


z tomiku „Exodus”, 1976

24.09.2015

Teresa Ferenc
Kocham cię
Mariska Karto

Starzeją się najpierw oczy

Kocham cię palcami
które widzą lepiej
kiedy je rozgarniasz
w kępy dzikiego ziela

Starzeje się najpierw szyja

Kocham cię gładkością policzka
bioder brzucha piersi
i nie boleję nad bruzdami szyi
które nam wspólnie
w pot zachodzą

Starzeję się najpierw

Kocham cię do osłupienia
języka i mowy
która nas złożyła
w jeden wspólny ogień


z tomu „Małżeństwo”, 1975
Pablo Neruda
Oda do miłości
Alain Dumas

Miłości, rozliczmy się z sobą.
W moim wieku
już nie jest możliwe
oszukać ciebie lub siebie.
Łajdaczyłem się po drodze,
nie przeczę
i nie żałuję.
Minuta gnębi,
jakiś kwiat magnolii
zmiażdżony w zębach
i światło księżyca,
którym mówi niebo.
Znakomicie, jakiż tego bilans?
Samotność utkała mi
sieć przetykaną mroźnymi
ogrodami jaśminu
i wtedy
tę, która zaplątała się we mnie,
mianowałem królową
róż na wyspach.
Miłości,
z jednej kropli,
choćby padała
przez wszystkie noce
wiosny,
noc po nocy,
nie utoczysz oceanu!
I stałem się nagi,
samotny i w oczekiwaniu.

Zdarzyło się jednak, że ta,
co mnie przeskoczyła jak fala,
co znaczyła nie więcej
niż smak wieczornego owocu,
zatrzepotała jak gwiazda,
zapłonęła w powietrzu jak gołąb
i znalazłem ją w mojej skórze
szerzącą się radośnie
jak stos z rozwianym włosem.
Miłości, od tego dnia
wszystko, wszystko stało się
prostsze.
Posłuchałem rozkazów
wzgardzonego serca
i ścisnąłem jej talię,
z całą siłą zbrojną
moich pocałunków,
jak król, co oblega
wraz z bezsilną armią
niepozorną wieżę, w której
kwitnie
dzika lilia jego dzieciństwa.
I dlatego myślę, Miłości,
że zawikłana i twarda
może być twoja droga,
lecz w końcu wracasz
ze swoich polowań
i wtedy złocisz
ponownie swój ogień,
jak chleb na stole,
bo takie, najzwyczajniej,
ma być to, co kochamy.
Miłości, wiem to od ciebie.
Gdy po raz pierwszy
weszła w me ramiona,
opadła jak wody
porywistą wiosną.
Dziś ja wciąż z nich czerpię.
Zbyt wąskie są moje dłonie
i małe
zagłębia oczu,
by przyjąć w siebie
całe jej bogactwo,
kaskadę
nieskończonego światła, wątek
złoty,
chleb jej zapachu.
Tym wszystkim, Miłości, ja po prostu
żyję.

przeł. Krystyna Radowska

z tomu "Ody elementarne", 1954